Oferim un projecte educatiu plurilingüe, amb immersió lingüística amb l’anglès, que permet a l’alumnat dominar les llengües del lloc de residència juntament amb l’anglès i el francès.

 

Des de ben petits, l’alumnat comença  a “fer viure” la llengua anglesa, comença a fer-la servir per descobrir, socialitzar-se, provar i tornar a provar, expressar sentiments i experiències, esdevenir més autònoms i reflexius, tot adonant-se que la llengua anglesa va més enllà de l’aula i serveix per al mateix que les llengües que es parlen a casa.

L’aprenentatge de la llengua anglesa es realitza amb dos projectes. En primer lloc, les classes de llengua anglesa, que combinen l’aprenentatge basat en projectes amb un temps de dedicació a la sistematització dels aprenentatges lèxics i gramaticals, i el mètode CLIL (Content and Language Integrated Learning) que introdueix l’anglès en l’ensenyament d’alguns continguts curriculars de les altres àrees i promou un aprenentatge significatiu de l’anglès.

A l’Educació Secundària es realitzen els exàmens oficials de Cambridge English Language Assessment.

La segona llengua que oferim és el francès a partir de primer d’ESO. Mitjançant una metodologia vivencial i activa i creant petits grups, oferim a l’alumnat la possibilitat d’avançar progressivament en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Immersió lingüística

La immersió lingüística a l’etapa d’Educació Infantil és molt important ja que es tracten els primers aprenentatges de totes les llengües. Per aquest motiu, l’anglès s’introdueix a l’Educació Infantil amb 3 hores setmanals, en la qual es parla única i exclusivament en anglès. A partir de primer de primària s’imparteixen 3 hores d’anglès setmanals fins a 6è. També es fa l’assignatura de Science en anglès durant 3 hores setmanals més. A més a més, també es realitzen projectes en anglès, pel que les hores d’anglès augmenten, en alguns casos, fins les 8 hores setmanals. És a dir, realitzem mínim 25% de l’horari lectiu en anglès i en alguns casos arribem al 30% de l’horari en llengua anglesa. En aquest sentit, per poder realitzar aquesta immersió lingüística de manera correcta, a Educació Infantil i Educació Primària comptem amb 4 mestres especialistes en llengua anglesa.

Metodologia CLIL

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)  és un enfocament educatiu en el qual els continguts d’una matèria s’imparteixen totalment o parcialment en llengua estrangera a la majoria dels aprenents. En el nostre cas, es tracta de l’assignatura de Science.

L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum destinades específicament a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa.

La metodologia CLIL contribueix a incrementar la competència lingüística de l’aprenent a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes. Alhora, promou i encoratja l’autonomia dels aprenents i els ajuda a desenvolupar competències de pensament (thinking skills). Les classes de Science es caracteritzen per un ús autèntic de la llengua, és a dir, amb un propòsit real, fet que resulta molt més significatiu per als alumnes.

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. A l'fer clic al botó Acceptar, acceptes l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les seves dades per a aquests propòsits.    Més informació
Privacidad